Tábory

Celotáborová hra bude podle filmu Jak vycvičit draka a Eragon.

Takže doba vikingů, elfů, trpaslíků a dračích jezdců.

Oproti minulým letům, bude tento tábor pouze

7 denní s jedním pobytovým víkendem

a to v termínu 8. – 14.07.2019.

tabor dračí jezdci 2019 verze 2

přihláška LPT 2019

Více informací  o všech našich táborech viz níže v této sekci.

Povinný víkendový pobyt před táborový se koná 14. – 16.6.2019 v naší klubovně.

přihláška červen

víkend dračí legendy červen

O našich táborech:

Foto vzpomínky na minulé ročníky táborů:

Foto 2018

Foto 2017 I. část       Foto 2017 II. část

Foto 2016 I. část          Foto 2016 II. část            Foto 2015      

Foto 2014            Foto 2013           Foto 2012- II turnus    

Foto 2012 – I turnus          Foto 2011      Foto 2010

O našich táborech se dá napsat velmi hodně, všichni se snažíme dětem nabídnout, co nejvíce zajímavých činností, naší péče a dobrých vzorů do budoucna.

Všeobecně se naše tábory liší od ostatních tím, že i když je tábor příměstský, probíhají na něm vždy dva pobytové víkendy, kdy děti zůstávají s námi přes celý víkend. Mohou tak zažít i noční hru, táborák nebo jiný program, který by ve všední dny, kdy chodí spát domů, zažít nemohli. Náš tábor funguje takto, ve všední dny, to je pondělí až čtvrtek děti přicházejí do klubovny mezi 8 – 9h ranní, odcházejí pak v 17h odpoledne. V pátek děti neodcházejí domů, ale zůstávají s námi v klubovně, až do neděle kdy pak odcházejí v 17h. Tábory jsou 12ti denní s pobytovými víkendy.

Jelikož jsou v naší organizaci převážně muži jako vedoucí, máme program často zaměřený na fantasy, larp a dračí doupě, které nás všechny baví a nabízí i dětem zajímané cesty a příběhy, jak prožít dobrodružství, ze kterého si mohou odnést ponaučení do vlastního života a vybít nepříznivou agresi.

Každý tábor má svou tematicky zaměřenou celotáborovou hru, ve které si děti užijí všemožná dobrodružství a vyzkouší si zajímavé činnosti. V programu se děti setkají s bojovkymi venku, hrami v klubovně, bojem s měkčenými zbraněmi – larp, dračím doupětem, fantasy postavami v kostýmech, divadlem vedoucích pro dokreslení her, hojně využíváme velmi blízkého Bělského lesa, spolupracujeme s lesní školou, využíváme školní hřiště při ZŠ B. Dvorského poblíž klubovny, děláme táborák, vyrábíme různé věci, sportujeme, čteme si příběhy, hrajeme na kytaru a zpíváme, pracujeme týmově i samostatně a mnoho dalšího.

Na všech našich táborech máme celou dobu přítomného zdravotníka s kurzem první pomoci a atestací k výkonu zdravotníka při zotavovacích akcích dětí, který nejen, že o děti pečuje v klubovně, ale chodí s nimi i na všechen program venku. Všichni naši vedoucí jsou školeni z první pomoci dětem.

Dětem vaříme v naší kuchyni, při výběru jídelníčku se snažíme přihlížet jak k jídlům, které velká část dětí nemá ráda, tak ke zdravé výživě a zajišťujeme i dostatečný pitný režim a přísun ovoce a zeleniny. Dětem u nás vaří zkušení kuchaři a lidé, kteří mají vaření jako koníček. Běžně dětem pečeme různé buchty, připravujeme domácí pribináčky, pudingy a jiné dobroty.

Snažíme se vést děti k samostatnosti a pomoci při vaření a úklidových pracích, děti se samy starají o své osobní jídelní potřeby, uklízí klubovnu a pomáhají s některými pracemi v kuchyni.

Spaní v klubovně probíhá dobrodružně a to na zemi na koberci na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích. Každý spací večer dětem vyprávíme příběhy, anebo čteme tematické pohádky.

Vedeme děti k hudbě a zpěvu, snažíme se je naučit, jak přežít v přírodě a jak si vybojovat své místo na slunci. Na každém táboře máme táborovou hymnu a učíme děti spoustu písniček.

Přihlížíme k jedinečnosti každého dítka, respektujeme jejich potřeby, problémy a starosti, snažíme se, aby děti měli k vedoucím důvěru, aby znali hranice a věděly, kam mohou zajít. Máme jasně vymezená pravidla, která dodržujeme všichni, jak děti tak dospělí. (táborový řád)

Věk dětí vhodný pro náš tábor je 8 a více let. Stále častěji se nám stává, že se rodiče snaží dát na tábor i děti předškolního věku a mladší 8 let, náš prostor ani program není vhodný pro mladší děti, proto toto omezení.

Jelikož je náš prostor omezený, nepřijímáme více než 18 dětí na tábor, proto jsou naše tábory velmi rodinné a přátelské, známe všechny děti nejen jmény, ale i více osobně a náš přístup k nim je velmi individuální.  Klubovna se skládá ze samotného prostoru klubovny, který je využíván ke hrám, stravování i spánku. Dále máme v klubovně wc, nemáme možnost sprchování, což v nutných případech řešíme umytím dětí v lavoru :-), máme šatnu s přehledným značením, chodbu s prostorem pro uložení materiálu a věcí dětí, sklad a kuchyni vybavenou pro vaření danému počtu účastníků. Prostor naší klubovny se nachází v suterénu obytného domu, není příliš velký, a proto se snažíme aktivity s dětmi směřovat hlavně ven, v případě nevhodného počasí jsme, ale schopni děti zabavit i uvnitř.

Během roku pořádáme mnoho akcí pro děti a mimo jiné i víkendové pobyty, které jsou velmi podobné táborům. Děti, které nás ještě neznají si tak mohou tábor vyzkoušet na víkendovce a zjistit jestli jim náš způsob činnosti vyhovuje. Je to dobrý způsob jak se seznámit s prostředím, lidmi kolem tábora i způsobem vedení tábora jak pro děti, tak pro rodiče dětí.

Vždy si snažíme najít čas na povídání o dětech s jejich rodiči, abychom věděli, jaké děti jsou a jak k nim, co nejlépe přistupovat. Zajímá nás, co děti baví a snažíme se program vždy přizpůsobit jak věku, tak zájmům dětí.

Cenu tábora se snažíme držet co nejníže je to možné, každoročně oslovujeme nejrůznější sponzory a žádáme o různé dotace, aby cena tábora mohla být přístupná všem dětem. Abychom cenu tábora udrželi co nejnižší, na pobytové víkendy děti nosí podle seznamu některé potraviny pro společné vaření, čímž se cena tábora dá udržet mnohem nižší, než kdybychom museli započítat všechny potraviny.

Táborová historie:

Tábory pro děti pořádáme od roku 2010, první tábor, který jsme uspořádali, byl pobytový a proběhl na táborové základně na Vítkovsku s celotáborovou hrou Ztracený čas, v místě zvaném Zálužné u Vítkova na přelomu července a srpna, jelikož jsme měli malý počet dětí, byli jsme rádi, že jsme tábor finančně utáhli díky dotacím, a proto jsme se v dalším roce rozhodli začít organizovat příměstské tábory. První PLT proběhl tedy v roce 2011, byl to jeden turnus s celotáborovou hrou, kde jsme se snažili co nejvíce dětem přiblížit program na pobytovém táboře. Celotáborová hra se jmenovala O dračí vejce a tábor se nám povedlo plně obsadit, dokonce jsme museli některé zájemce odmítnout, pro nedostatek prostoru v naší klubovně. Tábor byl velmi úspěšný. V dalším roce 2012 jsme pro velký zájem uspořádali hned dva trunusy LPT a to s celotáborovými hrami Rytířské dobrodružství a Poslední drak, oba turnusy byly opět plně obsazeny. V dalším roce 2013 jsme z původně plánovaných dvou turnusů nakonec uspořádali jen jeden v červenci, protože naše hlavní vedoucí byla těhotná a těsně před porodem by už další turnus nezvládla, bez ní jsme tábor dělat nechtěli. Celotáborová hra se jmenovala Meč pravdy, tábor ale bohužel nebyl tentokrát plně obsazen a těsně před začátkem tábora nám odhlásili několik dětí, což nás mrzelo, ale už se nám nepovedlo tábor doobsadit, i tak proběhl a byl bezvadný. V roce 2014 jsme opět uspořádali jen jeden turnus tábora, protože naše hlavní vedoucí měla malé miminko a už tak to bylo velmi náročné, ale tábor proběhl úspěšně, i když s menším počtem dětí, díky asi ne úplně dobře zvolenému termínu v srpnu. Celotáborová hra se jmenovala Poklad mrtvého piráta W.G.  V roce 2015 proběhl tábor s Keltskou tématikou se zvýšeným počtem účastníků a to 18ti dětmi. Pro velký zájem a pozdnímu přihlášení naších pravidelných dětí jsme se rozhodli navýšit počet účastníků na 18. Tábor proběhl velmi dobře a děti odcházely spokojené. Pro další roky tedy zvedáme maximální počet účastníků na 18, což je ale konečný stav a více dětí nepřijmeme z důvodů naplnění prostorových možností naší klubovny. V  roce 2016 proběhla celotáborová hra na téma Gladiátoři, která byla velice úspěšná a i přes přihlášení převážně dívek jsme si téma všichni užili naplno. V roce 2017 jsme uspořádali velmi úspěšný tábor s tématem Harry Potter a Ledový pohár, který byl tak žádaný, že se posléze konala ještě i vzpomínková víkendovka v září s obdobným a navazujícím tématem. V letošním roce 2018 je naplánovaný tábor s tématickou hrou Vládci času, už se na něj všichni moc těšíme.