Víkendovky

Víkendový pobyt pro děti

Záchrana Yettiho

16. – 18.2. 2018

víken yetti únor 2018

 přihláška únor

V zemi horských obrů Yettiu vládne zmatek a hněv, lidé jim unesli do své říše mocného mága a kouzelníka. Chystá se výprava na jeho záchranu. Hledají se odvážní a udatní válečníci, kteří se vydají do lidského světa a najdou a přivedou zpět člena své rodiny. 

Na děti čeká výtvarná dílna, bojovky, deskovky, zpěv s kytarou, čtení pohádek a mnoho další zábavy.

Těšíme se na všechny :-)

Další z našich skvělých víkendových pobytů v klubovně tentokrát na téma záchrany yettiho v lidském světě. Všichni budeme národ Yetiiu, a proto budeme potřebovat nějaký kostým v bílé barvě, nejlépe kožešinového vzhledu. Stačí i oblečení bílé barvy, pokud nebudete mít nic jiného. Pokud by bylo vhodné počasí a sněhová pokrývka, bud fajn mít sebou lopaty či boby na blbnutí na kopci, ne sáňky. Stačí i pevný igelitový pytel. Při balení oblečení dětem myslete prosím na to, aby měly dostatek teplého a nepromokavého oblečení, případně dost věcí na převlečení a hlavně nepromokavé boty. Čepice a rukavice 2x jsou nutností. Termoska na pití o objemu 1l nejméně je také nutná.

Dětem můžete dát i menší kapesné na nákup sladkostí v našem bufetu.

 

Další termíny víkendových  pobytů v roce 2018: 

23. – 25. 3. 2018 Apokalypsa

6. – 8. 4. 2018 Běží ti čas

4. – 6. 5. 2018 Záhada ztracených ponožek

Před táborový Víkend – 15. – 17. 6. 2018 Cestování časem a historií – Vládci času

Historie víkendových pobytů:

První víkendový pobyt jsme uspořádali na přelomu dubna a května roku 2010, program byl zaměřený na filipojakubskou noc – víkend se jmenoval Víkendové strašení, klubovna tehdy ještě nebyla úplně dobře vybavena pro pořádání těchto akcí, ale víkend proběhl velmi úspěšně a dětem se moc líbil, opravdu jsme si ho všichni užili. Od tohoto víkendu se pak rozběhl boj o vylepšení klubovny, kuchyně a sociálního příslušenství pro pořádání víkendových pobytů pravidelně. Povedlo se nám postupně získat finance z různých zdrojů a naše dnešní zázemí je již luxusní a jsme na sebe velmi pyšní, že se nám to podařilo. Za dobu pořádání víkendů jsme do letošního května 2017 uspořádali 49 víkendových pobytů na nejrůznější témata. Ročně uspořádáme cca 8 – 11 víkendových pobytů, podle zájmu a možností.

Všechny naše pobyty jsou pro děti zdarma, jen s přinesením potravin podle seznamu.

O našich víkendových pobytech pro děti:

Jak to u nás probíhá:

Vzhledem k omezeným prostorám klubovny přijímáme max. 18 dětí na víkendový pobyt. Proto je nutné se závazně včas přihlásit u hlavního vedoucího víkendu, kterým je většinou Keisy – Jitka Staňová. Přihlášku si můžete stáhnout u konkrétního pobytu na našem webu, případně vám ji zašleme mailem, a můžete si ji i osobně vyzvednout v rámci klubů v klubovně. Přihlášku je nutné na pobyt přinést jako originál pro uložení do archivu a jako doklad pro poskytovatele dotací. Přihlášky je nutné provést mailem, telefonicky, anebo přes FB vždy nejpozději den přes zahájením akce. V den akce začínáme vždy v 17h v klubovně, kde si převezmeme děti s přihláškami a potraviny na pobyt. Akce pak končí většinou v neděli (vyjma prodloužených víkendů spojených s prázdninami anebo státním svátkem) V programu víkendů je pro děti vždy připravena celovíkendová hra s konkrétním tématem, pokaždé jiná. Na víkendu na děti čeká spoustu dobrodružství a zábavy. Pobyty nejsou vhodné pro děti předškolního věku a je i na zvážení zda děti mladší 8 let zvládnou pobyt bez rodičů a budou schopné si v pohodě užít připravenou zábavu. Účast mladšího dítěte je nutné konzultovat s hlavní vedoucí pobytu předem.

Co děti potřebují sebou:

Na všechny víkendy se připravuje dopředu jídelníček a podle jeho složení je u přihlášky seznam potravin, které je nutné, aby děti přinesli sebou na akci, pro společné vaření. Z těchto potravin a dalších dokoupených a poskytnutých organizací se vaří pro všechny společné jídlo. Je nutné, aby potraviny byly čerstvé a vždy přesně podle seznamu. Seznam věcí potřebných pro děti je vždy u přihlášky, je nutné brát ohled na počasí o daném víkendu a vybavit děti dostatkem obuvi a oblečení, aby děti byly v suchu a čistotě. Jelikož se spí na zemi, je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vlastní spacáky, tyto nemáme k zapůjčení, také musí mít vlastní karimatku, po domluvě je možné si u nás karimatku zapůjčit. Rozhodně děti potřebují sebou malý batůžek na svačinku a pití na pobyt venku. Je dobré dát dětem papírové kapesníčky, základní toaletní potřeby a pevnou lahev na pití, nejlépe termosku anebo láhev se sport uzávěrem, netekoucí. V teplých obdobích je vhodné dětem přibalit repelent. Vždy je nutné mít sebou pláštěnku a nepromokavou obuv. V klubovně jsou sice položeny koberce, ale vzhledem k suterénním prostorám je vhodné mít přezůvky.

Zajištění jídla a pití:

Pro děti vaříme ve vlastní kuchyni. Vaří zkušení kuchaři, kteří mají vaření jako koníček a fungují u nás celoročně. Jídelníček se sestavuje pro každý víkend nový, i když jídla se opakují. Snažíme se dětem nabízet zdravou a vyváženou stravu, která by jim mohla chutnat. Často dětem pečeme buchty, děláme sladká jídla, podáváme dostatek ovoce a zeleniny. Dohlížíme velmi striktně na pitný režim dětí. Pití mají děti k dispozici po celou dobu akce i venku.

Vedoucí víkendů:

Akci zastřešuje hlavní vedoucí víkendu. Na akci je celou dobu vždy přítomen zdravotník. Všichni naši vedoucí jsou našimi členy a dlouhodobě pracují v organizaci během celého roku. Program připravuje programový vedoucí. Na akcích se někdy podílejí i nečlenové organizace jako dobrovolníci a pomocníci při větších hrách či jako cizí postavy, které děti v programu potkají. Kuchaři jsou lidí zkušení a rádi vaří dětem.

Program víkendů:

Program se připravuje jako celovíkendová hra s určitým tématem.  Má přesně dané body, kterými děti během víkendu projdou a co se v nich mají naučit a co zvládnout. Program upravujeme podle potřeb dětí, jejich věku a možností. V našich hrách se často setkáte s dračím doupětem, upraveným podle věku dětí, larp bojovkami, dobrodružnými hrami venku, nejrůznějšími činnostmi uvnitř a spoustou výtvarných a rukodělných činností. Na některých víkendech máme pro děti i výlety do okolí a zajímavé přednášky. Dětem čteme, vyprávíme příběhy, zpíváme, hrajeme na kytaru, hrajeme s nimi deskové a jiné hry, vyrábíme s nimi nejrůznější věci, ukazujeme jim jejich historii formou středověkých činností a tradic. Snažíme se dětem ukázat správný směr pomocí dobrých vzorů, které mohou opakovat. Vymezujeme hranice a vychováváme děti k zodpovědnosti za jejich skutky.

Cena víkendů:

Naše víkendové pobyty jsou pro děti zdarma, pouze s přinesením potravin pro společné vaření podle seznamu u přihlášky. Prostředky pro činnost získáváme z dotací a grantů, od sponzorů většinou formou slev na nákup potřebných věcí a dary sponzorů i rodičů dětí. Na některé víkendové pobyty dětí přinesou jízdenky – jedná se o pobyty s výletem.